Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy wszystkim naszym Wolontariuszom, ludziom o wielkich sercach i ogromnym poświęceniu, najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, by dobro, które oferują bezinteresownie innym, wracało do Nich w różnych przejawach ludzkiej życzliwości. Dziękujemy za Ich bezinteresowną, ciężką pracę.

                                                Zarząd Stowarzyszenia