Stowarzyszenie po PROstu istnieje od 2010 roku. Od lutego 2014 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Głównymi obszarami naszej działalności są:

  • terapie i poradnictwo specjalistyczne,
  • wspieranie rodzin,
  • działalność edukacyjna związana z rozwijaniem umiejętności społecznych, kreatywności oraz różnych talentów i zainteresowań.

Prosimy o pomoc w tworzeniu bazy rehabilitacyjno - zajęciowej dla podopiecznych naszego stowarzyszenia: dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Pragniemy zapewnić dzieciom jak najszerszą możliwość zajęć "na miejscu", bez konieczności dalekich dojazdów na zajęcia.

Kupiliśmy sprzęt do Treningu uwagi słuchowej Tomatisa – uzyskaliśmy dofinansowanie z PFRON w wysokości 27 000, jednak potrzebujemy jeszcze 15 000 na wkład własny do sprzętu i opłacenie ostatniej raty za aparat .

Bardzo prosimy o pomoc - Każda złotówka jest dla nas ważna!

Można wesprzeć naszą działalność wpłacając darowiznę na konto stowarzyszenia: konto BGŻ BNP PARIBAS , nr konta : 35 2030 0045 1110 0000 0356 2770.