Na Święta Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący Nowy Rok
 dużo radości i dobroci od ludzi,
 szczęścia rodzinnego oraz
  spełnienia marzenia najskrytszego
  życzy
         Stowarzyszenie po PROstu.