W Stowarzyszenie po PROstu rozpoczęliśmy pracę z drużynami Odysei Umysłu.                Zajęcia drużyn odysejowych odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych, w Słubicach przy ul.Kilińskiego 9L. Aktualnie skończyliśmy już kompletowanie drużyn odysejowych. Spośród uczniów szkół w Gminie Słubice utworzyliśmy trzy drużyny: dwie w pierwszej grupie wiekowej i jedną w drugiej.

                W bieżącym roku, po raz pierwszy, formujemy też drużynę odysejową, należącą do III grupy wiekowej, złożoną z uczniów Technikum Leśnego w Starościnie i rzepińskich szkół.
                                                 ODYSEJA UMYSŁU to nie tylko praca i nauka. To wielka przygoda i zabawa. Pracując i bawiąc się rozwijamy zdolności twórcze, uczymy kreatywnego i krytycznego myślenia.

Eliminacje regionalne odbędą się w Poznaniu w dniu 5 marca 2017r. Trzymamy kciuki z a naszych Odyseuszy.