Wakacje w pełni a nasze dzielne dzieci i dzielni dorośli pilnie pracują na terapiach.
Terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia ręki, terapia integracji sensorycznej, terapia Biofeedbeck, trening uwagi słuchowej Tomatisa hipoterapia, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych, arteterapia i rehabilitacja ruchowa odbywają się w ramach projektu "Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II" współfinansowanego ze środków PFRON. W projekcie uczestniczy 60 osób.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w galerii, w zakładce Terapie 2018.