Rozpoczynamy rekrutację do drużyn odysejowych, startujących w programie Odysei Umysłu, realizowanego w formie międzynarodowego konkursu. Zapraszamy wszystkich chętnych, wraz z rodzicami – opiekunami prawnymi, na pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne. Odbędzie się ono w dniu 06.09.2018r. o godz. 18.00 w pomieszczeniach stowarzyszenia przy ul.Kilińskiego 9L.

Na spotkaniu będą obecni trenerzy prowadzący drużyny. Udzielimy informacji na temat prowadzonych zajęć oraz odpowiemy na pytania.

Jednocześnie przypominamy, że w Odysei Umysłu mogą brać udział uczestnicy z następujących grup wiekowych:

1. Przedszkolaki - startujący jako juniorzy.

2. Uczniowie od I do V kl. szkoły podstawowej - startujący w pierwszej grupie wiekowej.

3. Uczniowie od VI do VIII kl. szkoły podstawowej - startujący w drugiej grupie wiekowej.

4. Uczniowie szkół średnich oraz III kl. gimnazjum - startujący w trzeciej grupie wiekowej.

5. Studenci, minimum 2-letnich studiów stacjonarnych - startujący w czwartej grupie wiekowej.


ODYSEJA UMYSŁU to nie tylko praca i nauka. To wielka przygoda i zabawa. Pracując i bawiąc się rozwijamy zdolności twórcze, uczymy kreatywnego i krytycznego myślenia.

Sam możesz to sprawdzić!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!