Zatrudnimy pracownika do sprzątania pomieszczeń biurowych oraz sal terapeutycznych i warsztatowych. Jest to praca na umowę zlecenie, 80 godzin/miesiąc. Preferowane godzinny wieczorne. Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Stowarzyszenia, ul. Sienkiewicza 1, Słubice do dnia 26 listopada 2018 do godziny 14.00