Cały tydzień przedświąteczny spędzamy bardzo przyjemnie. W poniedziałek w ramach Treningu umiejętności społecznych byliśmy z jedną grupą w restauracji a z drugą na Poczcie wysłać świąteczne życzenia. Wszak najlepiej trenuje się umiejętności społeczne w terenie.


TUS odbywa się w ramach projektu "Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II" dofinansowanego ze środków PFRON.