FIZJOTERAPEUTA/REHABILITANT
Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach ul. Plac Wolności 17e,
69-100 Słubice.
OPIS STANOWISKA:


Praca w ŚDS z osobami z zaburzeniami psychicznymi, osobami z niepełnosprawnością intelektualna oraz osobami wykazującymi inne przewlekłe zaburzenia czynności psychiczne.
Rehabilitacja osób ze schorzeniami układu ruchu.
Wymiar czasu pracy: 25 h w miesiącu
Rodzaj umowy: umowa zlecenie

WYMAGANIA:

Wykształcenie kierunkowe: licencjat lub magister fizjoterapii.
Umiejętność pracy w zespole.
Samodzielność i odpowiedzialność.
Życzliwe podejście z kontakcie z uczestnikiem.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami.
Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty należy składać na adres Stowarzyszenie po Prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Sienkiewicza 1, 69-100 Słubice.

Termin zgłoszenia: 4.02.2019 r.