Stowarzyszenie po Prostu rozpoczyna realizację projektu: „Zostań współczesnym Odyseuszem – zamień problemy w zadania do rozwiązania”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Słubice, a udział w nim jest bezpłatny.
    Do udziału serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Słubice - w wieku od 5 lat do ukończenia szkoły średniej (trener może podjąć indywidualną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału dziecka w wieku 4 lat). Realizację projektu rozpoczynamy po skompletowaniu grup.

Działania projektowe będą obejmowały cykl warsztatów:
- warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji;
            prowadzący - Tadeusz Dereń
- warsztaty konstruktorsko-techniczne;
            prowadzący - Stanisław Piórkowski
- warsztaty artystyczne;
            prowadząca - Tatiana Uwarkin
- warsztaty krawieckie;
            prowadząca - Iryna Yavorska .

W czasie zajęć zajmiemy się rozwijaniem talentów, uczyli kreatywnego myślenia, odpowiedzialności i wzmacniali wiarę we własne siły. Uczestnicy projektu doskonalić będą umiejętności pracy zespołowej i poszerzać swoje indywidualne zainteresowania.

Podstawowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia po PROstu. Rodzice lub opiekunowie prawni, powinni wypełnić dokumenty zgłoszeniowe podając w jakich zajęciach chcą uczestniczyć dzieci.   Do udziału w poszczególnych zajęciach, zakwalifikują uczestników ww. trenerzy. Poinformują oni o tym fakcie i przedstawią również harmonogram zajęć. W przypadku, gdy termin zajęć nie będzie odpowiadał, można zrezygnować z udziału w warsztatach.
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu.

Koordynator projektu: Stanisław Piórkowski – tel.793 720 174