Stowarzyszenie po PROstu informuje, że w dniach 29.04 - 05.05 biuro nie pracuje. Terapie będą się odbywały według planu.