Prezes naszego stowarzyszenia Joanna Sierżant - Rekret otrzymała dziś prestiżowe odznaczenie, ustanowione przez UNICEF, przyznawane tym dorosłym, którzy podejmują szczególne inicjatywy na rzecz dzieci i są zaangażowani w propagowanie i ochronę ich praw. Odznaczenie, złożone na ręce prezeski, jest odznaczeniem dla całego stowarzyszenia po PROstu. Bardzo dziękujemy. Odznaczenie to bardzo dużo dla nas znaczy.