Kilka słów o historii...  Wszystko zaczęło się w 2015 roku z inicjatywy p. Anny Mielczarek – Żejmo z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która zajmowała się rewitalizacją i przygotowała diagnozę rejonu ulicy Konstytucji 3 Maja i okolic w Słubicach. Współpracowała przy tym z architektką p. Anią Marciniak. Obie panie Anie nawiązały kontakt z naszym stowarzyszeniem po PROstu – i wspólnie zorganizowaliśmy podczas wakacji 2015 roku cykl warsztatów podwórkowych na wielkim podwórku przy ulicy Konstytucji 3 Maja.

Odbyły się cztery warsztaty, w programie warsztatów były warsztaty artystyczne, fotograficzne, gry i zabawy. Zainteresowanie było ogromne. Całą akcję zakończono wernisażem prac i zdjęć w Galerii Małej w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.
Już przy tych warsztatach współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach i z Urzędem Miejskim. Gmina wkrótce rozpoczęła pisanie programu rewitalizacji, stowarzyszenie uczestniczyło w części prac.
Minęło kilka lat ale ciągle mieliśmy w głowie energię i wspaniałą zabawę podczas warsztatów podwórkowych. I to jak chętnie dzieci angażowały się w taką inicjatywę.
W końcu w tym roku postanowiliśmy warsztaty powtórzyć. Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który bardzo ochoczo przystąpił do współpracy, kierownik OPS zaproponowała zrobienie warsztatów w kilku miejscach, także na wsiach. Napisaliśmy projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Co to za projekt?
„Warsztaty podwórkowe” to projekt, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Działania projektowe to: warsztaty podwórkowe dla dzieci i młodzieży i ich rodziców/opiekunów oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów.
Beneficjentami projektu będą mieszkańcy powiatu słubickiego i powiatu gorzowskiego, warsztaty odbędą się w różnych miejscach na terenach tych dwóch powiatów.
Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu skupiamy się na kształtowaniu umiejętności społecznych oraz rozwijaniu umiejętności artystycznych i kreatywnego myślenia dzieci i młodzieży oraz edukacji rodziców. Chcemy pokazać jak wspaniale można bawić się na podwórku w gronie kolegów i koleżanek. Pokazujemy jak wiele jest możliwości spędzania czasu na podwórkach, ile gier i zabaw.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie po PROstu przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Warsztaty odbyły się już w się w Golicach, kolejne odbędą się w Kunowicach, Świecku, Słubicach, Rzepinie i Kostrzynie nad Odrą.
Chcielibyśmy, by warsztaty podwórkowe na stałe wpisały się w naszą ofertę. Będziemy starali się, by co roku, szczególnie w okresie wakacyjnym, wyciągnąć dzieci na ich podwórka.
17 lipca odbyły się warsztaty w Golicach - było fantastycznie - co można zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii. Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie i wspaniałą zabawę.
Zdjęcia z kolejnych warsztatów będą również umieszczane w naszej galerii.
Zapraszamy wszystkie dzieci mieszkające w okolicy.