Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC, czyli alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.
Z inicjatywy International Society for Alternative and Augmentative Communication (ISAAC) od 2007 roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC i jest celebrowany na całym Świecie. Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów w jakie porozumiewają się ludzie używając pomocy komunikacyjnych. W październiku wszyscy zaproszeni są do organizowania spotkań upowszechniających wiedzę o AAC, konferencji i warsztatów, integracyjnych imprez dla użytkowników AAC i ich rodzin, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, nagraniami, itp.

W naszym stowarzyszeniu także mamy osoby komunikujące się za pomocą metod alternatywnych czy wspierających, kilku osobom metody te własnie wprowadzamy.
Wiemy, jak bardzo jest to ważne. Jak mówi dr Magdalena Grycman - "Komunikacja alternatywna znacząco zmienia jakość życia. Komunikacja jest życiem. To, czy możemy wyrażać się jest podstawową rzeczą. Bez komunikacji nie da się żyć. To bazowa rzecz."

Pod koniec października zapraszamy na szkolenie o AAC. Szczegóły wkrótce.