Szanowni Państwo. Od 1 stycznia 2020r. Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego wprowadza PAKIETY TERAPEUTYCZNE na określoną liczbę zajęć/terapii prowadzonych w ramach działalności odpłatnej.
Zasady:

1. W ramach PAKIETU TERAPEUTYCZNEGO można skorzystać z różnego rodzaju zajęć/terapii w określonym czasie:- możliwe jest wykupienie PAKIETÓW na 1 do 10 zajęć/terapii na okres:


- w przypadku zajęć: Wspieranie w nauce: 1 miesiąca,
- w przypadku innych terapii – maksymalnie na 3 miesiące.

Liczbę planowanych zajęć/ terapii należy ustalić zgodnie z obowiązującym kalendarzem z pominięciem świąt, jeśli to możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą.

2. Opłatę za PAKIET TERAPEUTYCZNY należy uregulować z góry, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem terapii na konto stowarzyszenia lub gotówką w kasie stowarzyszenia w godzinach pracy biura. Po opłaceniu odpowiedniej kwoty gotowy pakiet będzie do odebrania w biurze lub u terapeuty.

Wpłaty należy dokonać na konto nr 35 2030 0045 1110 0000 0356 2770

Uwaga! Wyjątkowo w styczniu opłacanie pakietów jest możliwe bez 7 dniowego terminu, ale pakiet musi być opłacony przed rozpoczęciem terapii.

Bez aktualnie opłaconego PAKIETU TERAPEUTYCZNEGO nie jest możliwe odbycie zajęć/terapii.

3. W przypadku odwołania terapii przez terapeutę podlegają one odpracowaniu.
W przypadku nie przybycia na umówiony termin lub odwołania już ustalonego terminu przez uczestnika terapia nie podlega odpracowaniu.

4. Aby wykupić PAKIET TERAPEUTYCZNY konieczne jest uregulowanie wcześniejszych zobowiązań finansowych wobec stowarzyszenia.

GODZINY PRACY BIURA:
poniedziałek 9:00 - 15:00
wtorek 9:00 - 15:00 i 17:00 - 19:00
środa 9:00 - 15:00
czwartek 9:00 - 15:00
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 530 002 016