Stowarzyszenie po PROstu, oddział w Rzepinie zaprasza na SŁODKI CZWARTEK 19.03.2020 do szkoły podstawowej (będziemy od drugiej przerwy). Zebrane pieniążki zostaną przeznaczone na terapię psychologiczno – pedagogiczną dzieci z naszej szkoły oraz na doposażenie sal terapeutycznych.

Chętnych, którzy chcą wspomóc nasze stowarzyszenie prosimy o przyniesienie słodkości w środę, w godzinach 17:00 – 18:00 do siedziby stowarzyszenia, ul. Wojska Polskiego 28 (wejście od strony placu zabaw) lub w czwartek do szkoły na godz. 8:00