Uwaga od jutra do 25.03.2020 r. zostaje zamknięty prowadzony przez nas Środowiskowy Dom Samopomocy.
Poniżej Komunikat Wojewody Lubuskiego:

Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. zamknięcie:

Placówek wsparcia dziennego
Centr integracji społecznej
Klubów integracji społecznej
Dziennych domów i klubów seniora
Środowiskowych domów samopomocy
Warsztatów terapii zajęciowej

Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak