Stowarzyszenie po Prostu rozpoczyna rekrutację do projektu: „Zostań Odyseuszem – zagospodaruj z pożytkiem swój czas.”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Słubice, a udział w nim jest bezpłatny.
    Do udziału serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Słubice - w wieku od 5 lat do ukończenia szkoły średniej (trener może podjąć indywidualną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału dziecka w wieku 4 lat). Realizację projektu rozpoczynamy po skompletowaniu grup i zniesieniu obowiązujących ograniczeń.

Działania projektowe będą obejmowały cykl warsztatów:
- warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji;
- warsztaty konstruktorsko-techniczne;
- warsztaty artystyczne;
- warsztaty krawieckie;

W czasie zajęć zajmiemy się rozwijaniem talentów, uczyli kreatywnego myślenia, odpowiedzialności i wzmacniali wiarę we własne siły. Uczestnicy projektu doskonalić będą umiejętności pracy zespołowej i poszerzać swoje indywidualne zainteresowania.

Podstawowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia po PROstu. Rodzice lub opiekunowie prawni, powinni wypełnić dokumenty zgłoszeniowe podając w jakich zajęciach chcą uczestniczyć dzieci.
Do udziału w poszczególnych zajęciach, zakwalifikują uczestników trenerzy. Poinformują oni o tym fakcie i przedstawią również harmonogram zajęć. W przypadku, gdy termin zajęć nie będzie odpowiadał, można zrezygnować z udziału w warsztatach.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na grudzień 2020r. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu.

Koordynator projektu: Stanisław Piórkowski – tel.793 720 174