Z radością informujemy, że zaczynamy realizację projektu „Wiedza pomaga pomagać” - dofinansowanego przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON.
Działania projektowe obejmują cykl szkoleń dla osób z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami - członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu słubickiego i powiatu gorzowskiego.

Odbędzie się 5 szkoleń  o tematyce bezpośrednio związanej z najważniejszymi problemami osób z niepełnosprawnościami (komunikacją, trudnymi zachowaniami, seksualnością, wyznaczaniem celów rehabilitacji).
Wartość projektu to 32 000,00 zł.: 25 500,00 zł. dofinansowania, reszta wkład własny.
O szczegółach będziemy informować wkrótce.