Rozpoczynamy rekrutację do drużyn odysejowych, startujących w programie Odysei Umysłu, realizowanym w formie międzynarodowego konkursu. Zapraszamy wszystkich chętnych, wraz z rodzicami – opiekunami prawnymi, na pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne. Odbędzie się ono w dniu 10.09.2020r. o godz. 17.00 w pomieszczeniach stowarzyszenia przy ul.Kilińskiego 9L.

    Na spotkaniu będą obecni trenerzy prowadzący drużyny. Udzielimy informacji na temat prowadzonych zajęć oraz odpowiemy na pytania.
ODYSEJA UMYSŁU to nie tylko praca i nauka. To wielka przygoda i zabawa. Pracując i bawiąc się rozwijamy zdolności twórcze, uczymy kreatywnego i krytycznego myślenia.
Sam możesz to sprawdzić!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!