Z wielką radością informujemy, że dzięki realizacji projektu „Wiedza pomaga pomagać”  dofinansowanemu przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON, rozpoczynamy zapisy na szkolenia prowadzone przez wybitną specjalistkę w dziedzinie rozwijania komunikacji alternatywnej Joannę Pachutko.
Zapraszamy  mieszkańców powiatu słubickiego i gorzowskiego: rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz terapeutów, pedagogów, nauczycieli pracujących z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się na dwa szkolenia:

I.    „Warsztat pracy terapeuty AAC”
Termin: 26.09.2020r. o godz.9:00-17:00.
Program:
1.Co to jest AAC? Najważniejsze zagadnienia.
2. Mój warsztat pracy, jako terapeuty AAC oraz przykłady pomocy AAC:  Drukowane- laminowane pomoce AAC- propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC: • Tablice wyboru;
 - Tablice uczestnictwa;
-Tablica tematyczne;
-Piosenki do śpiewania uczestniczącego;
-Piosenki zilustrowane znakami graficznymi;
- Karty pracy, kolorowanki;
II.    „Program Boardmaker w rozwijaniu komunikacji”
Termin: 27.09.2020r. o godz.9:00-17:00.
(Uczestnicy szkolenia muszą mieć ze sobą laptopa, ponieważ będą pracować w wersji demo programu).
Program:
1. Poznanie możliwości programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych w zależności od poziomu komunikacyjnego użytkownika AAC). Praca z komórką i symbolem, praca z komórką symbolizowania- edytowanie symboli i etykiet.
2. Nabycie podstawowych umiejętności obsługi funkcji programu do tworzenia tablic dynamicznych programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro (tworzenie elektronicznych, interaktywnych pomocy komunikacyjnych i dydaktycznych). Funkcje podstawowe: powiedz komunikat, podgląd głosowy, wstawianie dźwięku i filmu, wyświetlanie wiadomości, czytanie z wyróżnieniem.

KONTAKT: Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 733998847. Liczba miejsc ograniczona.