Otrzymaliśmy informację z PFRON, że na podstawie złożonych przez nas wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w związku z podpisanymi dwiema umowami z PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)  otrzymaliśmy dwa granty na łączną kwotę 21 000,00 zł. 

Z uzyskanych w ramach projektu grantów można dokonać zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.
Wspaniała wiadomość. Dzięki grantom będziemy mogli zapewnić jeszcze większe bezpieczenstwo naszym podopiecznycm i pracownikom.