Stowarzyszenie „po PROstu” zaprasza wszystkich chętnych w wieku 7-10 lat na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w ramach części projektu profilaktyka PLUS II dofinansowanego przez Gminę Słubice:
-PROFILAKTYCZNE WARSZTATY TEATRALNE:w trakcie zajęć dzieci przygotują stroje, scenografię oraz krótki spektakl teatralny, który zostanie nagrany i udostępniony na stronie stowarzyszenia „po PROstu”.
Terminy spotkań: 19.10.20r, 26.10.20r., 2.11.20r., 9.11.20r., 16.11.20r., 23.11.20r.   Godz. 14:00-15:00
Osoba prowadząca: Zofia Skalska
-WARSZTATY RUCH -TANIEC:
dzieci, dzięki zabawom ruchowym przy muzyce, będą mogły rozwinąć zdolność radzenia sobie z emocjami, zwiększyć stopień pewności siebie, usprawnią pamięć, spostrzegawczość, uwagę oraz inteligencję twórczą i ruchową.
Terminy spotkań: : 19.10.20r, 26.10.20r., 2.11.20r., 9.11.20r., 16.11.20r., 23.11.20r.
Godz: 15:10-16:10
-BAJKOTERAPIA Z ELEMNTAMI ARTYSTYCZNYMI:
uczestnicy warsztatów samodzielnie ułożą historię i zilustrują napisaną przez siebie baśń, która zostanie wydana w formie książeczki.
Termin spotkań: 20.10.20r., 27.10.20r., 3.11.20r., 10.11.20r., 17.11.20r.,
Godz: 15:00-16:00
Osoba prowadząca: Zofia Skalska
Zapisy przyjmujemy w biurze stowarzyszenia po PROstu, przy ul. Szamarzewskiego 6/35 w Słubicach, pod nr tel.530 002 016.
Osoba do kontaktu: Zofia Skalska
Można zapisać jedno dziecko na trzy warsztaty.