NA TERAPIE / ZAJĘCIA PRZYJMUJEMY OSOBY, KTÓRE:

A) nie są zakażone COVID-19 (obecnie oraz w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały u nich i ich domowników objawy infekcji tj.: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
B) nie przebywają na kwarantannie ani nie pozostają pod nadzorem epidemiologicznym,
C) w ostatnich 14 dniach nie miały kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19, albo osobą przebywającą na kwarantannie, bądź też objętą nadzorem epidemiologicznym.

WSZYSCY BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZASTOSOWAĆ WSZELKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZARAŻENIU KORONAWIRUSEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W STOWARZYSZENIU PO PROstu!
UWAGA!!!
GDYBY W TRAKCIE UCZESTNICTWA NA TERAPII / ZAJĘCIACH LUB W OKRESIE BEZPOŚREDNIO PO, POJAWIŁY SIĘ ZMIANY W STANIE ZDROWIA, KTÓRE MOGŁYBY WSKAZYWAĆ NA ZAKAŻENIE COVID-19, BĄDŹ TEŻ  KWARANTANNA LUB NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, A TAKŻE KONTAKT Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE BĄDŹ ZAKAŻONĄ COVID-19  PROSIMY  O NATYCHMIASTOWY KONTAKT!!!