Dzięki realizacji projektu „Wiedza pomaga pomagać” dofinansowanemu przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON
Zapraszamy na szkolenie online:
„Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?”

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia Dalej Razem w Zielonej Górze, którzy podzielą się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, jakie zdobyli w pracy z osobami z autyzmem.
Dzięki szkoleniu uczestnik:
-nauczy się definiować i analizować trudne zachowania w oparciu o model ABC
-będzie potrafił określić przyczynę niepożądanego zachowania
-nabędzie umiejętność budowania programów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
-pozna sposoby wzmacniania osób z autyzmem
Szkolenie online odbędzie się 21-22 XI 2020r. W godzinach 9:00-17:00.
Szczegóły szkolenia i zapisy pod nr telefonu: 733998847.
Osoba do kontaktu: Zofia Skalska