W siedzibie lubuskiego oddziału PFRON w Zielonej Górze podpisaliśmy umowę na realizację naszego największego jak dotąd projektu "Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III".
Projekt będzie realizowany przez trzy lata: od 1.04 2021 do 31.03.2024 roku.

Mamy trzy okresy realizacji projektu:
01.04.2021 - 31.03.2022
01.04.2022 - 31.03.2023
01.04.2023 - 31.03.2024

Działania projektowe:
 Terapia pedagogiczna
 Terapia logopedyczna
 Terapia psychologiczna
 Terapia integracji sensorycznej
 Terapia ręki
 Terapia biofeedback
 Trening uwagi słuchowej Tomatisa
 Muzykoterapia
 Hipoterapia
 Arteterapia
 Trening umiejętności społecznych
 Rehabilitacja ruchowa
Pierwszy okres realizacji projektu, czyli 01.04.2021- 31.03.2022 w liczbach i działaniach:
- 100 uczestników projektu
- 18 279 terapii
- budżet całkowity : 1 622 120,00 zł., w tym 1 525 220,00 zł dofinansowania ze środków PFRON
- zakup materiałów do terapii za 25 280,00 zł.
- zakup nowego aparatu do terapii biofeedback
- zakup wyposażenia do sali doświadczania świata
- ubezpieczenie beneficjentów
No to działamy