Zapraszamy do udziału w 5 spotkaniach warsztatowych o tematyce psychoedukacyjnej - dla dzieci w wieku 7-10 lat. Warsztaty będą miały charakter profilaktyczno- edukacyjny.  Głównym kierunkiem zajęć będzie praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron, poszerzanie kompetencji komunikacyjnych, umiejętności wychodzenia z trudnych sytuacji oraz szeroko pojętej samoświadomości. Proponowane zajęcia są jednym z kilku działań w projekcie ,,Postaw na siebie” który jest dofinansowany przez Gminę Słubice, a udział w nim jest bezpłatny.


Terminy spotkań:
1) 19.05.2021 – środa 16:30-17:30
2) 26.05.2021  - środa  16:30-17:30
3) 02. 06.2021 – środa  16:30-17:30
4) 09. 06.2021 – środa   16:30-17:30
5) 16. 06.2021  - środa   16:30-17:30
Prowadzący: Zofia Skalska
Koordynator projektu: Beata Sierżant
Zapisów na w/w warsztaty można dokonywać w biurze Stowarzyszenia po PROstu
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00, we wtorki dodatkowo 17.00 -19.00