W dniach 15.05.2021 zakończyły się zmagania naszych drużyn startujących w Odysei Umysłu. Ogłoszone zostały wyniki Wirtualnego Finału Ogólnopolskiego OU. Był to konkurs trudniejszy niż zwykle.
Jak co roku, Odyseusze samodzielnie zapoznawali się z zadaniami długoterminowymi i wybrali jedno z nich do realizacji. Opracowali sposób rozwiązania wybranego zadania oraz własnoręcznie wykonali wszelkiego rodzaju rekwizyty, dekoracje i inne prace związane z realizacją zadania. Trenowali również rozwiązywanie zadań spontanicznych. Umiejętności i wiedza, którą zdobyli w czasie zajęć, z pewnością przyda im się w życiu.

Ponieważ finał odbywał się w formie wirtualnej, drużyny musiały nagrać i przesłać do oceny swoje prezentacje rozwiązania zadań długoterminowych i dodatkowe informacje dla sędziów. Zadanie spontaniczne było też rozwiązywane w formie zdalnej. Normalną pracę drużyn odysejowych blokowały ograniczenia związane z pandemią. Udało się jednak zakończyć zmagania finałowe, uczestnicząc w konkursie w pełnym zakresie.
W tym roku, w konkursie uczestniczyły trzy nasze drużyny. Najmłodsza z nich, rozwiązująca drugi problem i startująca w pierwszej grupie wiekowej, zajęła w finale ogólnopolskim 8 miejsce (w finale uczestniczyło 14 drużyn). Drużyna startująca w drugim problemie i w drugiej grupie wiekowej uplasowała się na 13 miejscu (w finale uczestniczyło 21 drużyn). Trzecia drużyna, rozwiązująca pierwszy problem i startująca w trzeciej grupie wiekowej zajęła 6 miejsce (do finału w tej kategorii dotarło 8 drużyn).
Wielkie brawa dla wszystkich Odyseuszy i Trenerów.