Zapraszamy na półkolonie wakacyjne w stowarzyszeniu po PROstu  "Akademia wakacyjna II". ORGANIZUJEMY:
4 turnusy po 2 tygodnie (10 dni roboczych) dla wszystkich:
I turnus: 28.06 - 09.07
II turnus: 12.07 - 23.07
III turnus: 26.07 - 06.08
IV turnus: 09.08 - 20.08
koszt: 900,00 zł. /turnus

oraz 2 turnusy po 1 tydzień (5 dni roboczych) z programem dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami
I turnus: 28.06 – 02.07
II turnus: 16.08.- 20.08.
Koszt: 400,00 zł./turnus

Program:
    •  warsztaty psychoedukacyjne,
    •  warsztaty tematyczne,
    •  ciekawe eksperymenty,
    •  poranne zabawy ruchowe,
    •  zajęcia sportowe (głównie w terenie),
    •  pikniki, zabawy podwórkowe,
    •  kreatywne prace artystyczne,
    •  zajęcia z robotyki,
    •  zajęcia kulinarne,
      i wiele innych.
      Zapewnimy:
      - opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 8.00-15.00,
      - poczęstunek: śniadanie, II śniadanie i obiad,
       wodę do picia,
      -  materiały niezbędne do realizacji zajęć.
Ilość uczestników: max. do 12 osób,
wiek uczestników: 6-12 lat.
Miejsce: siedziby stowarzyszenia (przy ul. Kilińskiego 9Ł i 9L w Słubicach).
Prowadzenie: wychowawcy kolonijni + kierownik kolonijny (osoby z wymaganymi uprawnieniami)
Wyżywienie będzie w formie cateringu, dzieci będą mieć zapewnioną wodę do picia.
Staramy się o dofinansowanie, jeżeli je otrzymamy będzie można liczyć na zmniejszenie kosztów.
Zapisy - podpisywanie dokumentów od poniedziałku 07.06. do 10.06 w biurze stowarzyszenia w godz.9.00-15.00 przy ul. Szamarzewskiego 6/35, w piątki biuro jest nieczynne.
Zapraszamy!