Uprzejmie informujemy, że dnia 09.09.2021r. o godzinie 17.30, w pomieszczeniach stowarzyszenia przy ul.Kilińskiego 9L w Słubicach, odbędzie się spotkanie organizacyjne Odysei Umysłu. Do udziału zapraszamy potencjalnych uczestników wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi). W trakcie spotkania przekażemy szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu i wyjaśnimy wszelkie niejasności. Będzie też można zgłosić formalnie uczestników konkursu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

W konkursie Odysei Umysłu uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe:

I gr. wiek. - to uczniowie klas V szkoły podstawowej i klas młodszych;

II gr. wiek. - to uczniowie klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej;

III gr. wiek. - to uczniowie szkół średnich;

IV gr. wiek. - to osoby w wieku do 26 lat, uczęszczający na kursy lub studia organizowane przez akredytowaną uczelnię wyższą.

W konkursie mogą startować np. przedszkolaki, rozwiązując zadania przewidziane dla juniorów.