Umowa podpisana. Stowarzyszenie po PROstu będzie dalej prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy
– Cieszę się, że kolejny rok z rzędu stowarzyszenie po PROstu będzie prowadzić w imieniu gminy Środowiskowy Dom Samopomocy, bo robi to znakomicie – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak podpisując 31 grudnia umowę z prezeską stowarzyszenia Joanną Sierżant-Rekret i skarbniczką Moniką Dutkiewicz.

Stowarzyszenie stanęło do konkursu na prowadzenie ŚDS, ogłoszonego, w końcówce ubiegłego roku, przez gminę.
 – Wpłynęła jedna oferta, właśnie od stowarzyszenia po PROstu – informuje Sabina Matkowska, kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim Urzędzie Miejskim. Podobnie jak burmistrz jest zadowolona z rozstrzygnięcia konkursu, bo słubicki ŚDS to miejsce bardzo przyjazne osobom niepełnosprawnym, a personel wkłada dużo serca w swoją pracę.
Środowiskowy Dom Samopomocy, który od września 2017 roku jest prowadzony przez stowarzyszenie po PROstu, ukierunkowany jest na pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów podopiecznych. – Ważnym elementem w pracy placówki jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną przez ich społeczną aktywizację. Środowiskowy Dom Samopomocy stanowi bez wątpienia ważne ogniwo w systemie środowiskowej pomocy społecznej – podkreśla Sabina Matkowska.
Na prowadzenie ŚDS gmina przekaże ponad 445 tys. zł.