Tego jeszcze nie było!!!
02 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 r.
Symbolem autyzmu jest kolor niebieski. W tym roku będziemy świętować na sportowo. Naszym celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat autyzmu i włączanie osób z autyzmem w środowisko lokalne. W związku z tym 02.04.2022r. Stowarzyszenie po PROstu, przy współpracy z Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, organizuje „Bieg po PROstu dla Autyzmu”.
Zapraszamy wszystkich chętnych tych małych i tych dużych. Zachęcamy, aby tego dnia ubrać się na niebiesko. Rezerwujcie termin! Będzie się działo!