Stowarzyszenie po PROstu realizuje zadanie publiczne "Organizacja działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Gminie Rzepin w 2022r."