Serdecznie zapraszamy naszych podopiecznych na zajęcia kształtujące kompetencje potrzebne do odwiedzania miejsc publicznych takich jak restauracje czy kawiarnie. Uczestnicy będą w tym czasie pod opieką terapeutów.
Termin: 24 listopada 2022   Godzina: 17:00
Zbiórka: Siedziba stowarzyszenia ul. Szamarzewskiego 6/35
Tel. 530 002 016    Cel zajęć: nauka zasad panujących w tego typu miejscach i adekwatnego sposobu zachowania się.  Chętne osoby prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia w godzinach jego pracy.
Uwaga - liczba miejsc bardzo ograniczona (szczegółowe informacje będą przekazane do zapisanych osób za pomocą wiadomości SMS).
Zajęcia realizowane w ramach projektu "Kochaj różnym być", realizowanego ze środków powiatu słubickiego.