Ułatwienia dostępu

WARSZTATY BEZPŁATNE!


KAŻDA TRZECIA SOBOTA MIESIĄCA

Grupy: max. 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń!

Kreatywki, czyli kreatywne soboty z po PROstu -


Zapisy:  w biurze stowarzyszenia

Zapraszamy!