Szanowni Państwo,
 zbliża się koniec naszego  trzyletniego projektu dofinansowanego przez PFRON.
Ale zaczynamy się starać o następny, piszemy wniosek i musimy odpowiednio zaplanować wsparcie terapeutyczne, by każdy uczestnik miał to, czego potrzebuje.
Od jutra zbieramy zapotrzebowanie na kolejne trzy lata.
Arkusze będą dostępne w biurze stowarzyszenia przy ul. Szamarzewskiego, w godzinach pracy biura.
Planujemy trochę zmian- warunki uczestnictwa są wypisane w arkuszu zgłoszenia. Wszystko też wyjaśnimy w biurze.
Planujemy napisać dwa projekty-jeden realizowany w Ośrodku terapii w Słubicach, drugi w Ośrodku terapii w Rzepinie.

Stowarzyszenie „po PROstu” zaprasza wszystkich chętnych w wieku 7-10 lat na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w ramach części projektu profilaktyka PLUS II dofinansowanego przez Gminę Słubice:
-PROFILAKTYCZNE WARSZTATY TEATRALNE:w trakcie zajęć dzieci przygotują stroje, scenografię oraz krótki spektakl teatralny, który zostanie nagrany i udostępniony na stronie stowarzyszenia „po PROstu”.
Terminy spotkań: 19.10.20r, 26.10.20r., 2.11.20r., 9.11.20r., 16.11.20r., 23.11.20r.   Godz. 14:00-15:00
Osoba prowadząca: Zofia Skalska

Zapraszamy serdecznie na szkolenie pt. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową" prowadzone przez Psycholożkę Dorotę Krzymuską.
Szkolenie to odbedzie się 17 października 2020 roku w SŁUBICACH, przy ul. Szamarzewskiego 6/35, godz. 9:00 - 15:00 oraz 7 listopada w RZEPINIE, przy ul. Wojska Polskiego 30, godz. 9:00 - 15:00

Otrzymaliśmy informację z PFRON, że na podstawie złożonych przez nas wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w związku z podpisanymi dwiema umowami z PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)  otrzymaliśmy dwa granty na łączną kwotę 21 000,00 zł. 

NA  WARSZTATY  TWÓRCZEGO  ROZWOJU  DLA MALEŃKICH  I  STARSZYCH  DZIECI  W  RAMACH AKADEMII  NAUKI  I  ROZRYWKI  W  STOWARZYSZENIU po PROstu:
1.  SENSUALKI dla maluszków - wiek 18 miesięcy-3 lata
Zajęcia z sensomotoryki zachęcają dzieci do poznawania  i eksplorowania świata. Pobudzają zmysły i je integrują, rozwijają zdolności motoryczne oraz wspierają rozwój społeczny. Poprzez zabawę dzieci mogą poznawać nowe tekstury i dźwięki oraz wąchać  i smakować. To świetna, rozwijająca rozrywka dla maluszka.

Zarząd Stowarzyszenie po PROstu.  Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach.
Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy  w Słubicach ul. Plac Wolności 17 e, 69-100 Słubice.
1. Stanowisko pracy: opiekun

W piątek 18.09.2020r. rozpoczynamy kolejną, już 18, edycję Małego Majsterkowicza. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 14.30 - dla pierwszej grupy i o 16.15 dla drugiej. Zajęcia są odpłatne. Zapraszamy do udziału.

Stowarzyszenie po PROstu zaprasza na warsztaty:
Trening Zastępowania Agresji oraz
Trening Umiejętności Społecznych
Warsztaty dla dzieci z klas I – VI.
Zajęcia będą odbywać się w środy: