Projekt: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt: „Doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach”. Źródło finansowania: Województwo Lubuskie - z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt „Środowiskowy Dom Samopomocy” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Wiedza pomaga pomagać” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Projekt „Akademia wakacyjna” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu” - realizowany w roku 2020. Projekt realizowany w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.

Projekt "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna V" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.