Projekt „Środowiskowy Dom Samopomocy” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Wiedza pomaga pomagać” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Projekt „Akademia wakacyjna” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu” - realizowany w roku 2020. Projekt realizowany w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.

Projekt "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna V" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Profilaktyka PLUS II” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Przerwij Milczenie 3!" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez  Gminę Słubice.

Projekt " Zostań Odyseuszem – zagospodaruj z pożytkiem swój czas " - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.