Stowarzyszenie po PROstu. Jesteśmy pozarządową organizacją non profit zajmującą się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją. Naszymi głównymi celami jest działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalność terapeutyczna.