Ułatwienia dostępu

Ręka jest wyspecjalizowanym narządem odpowiedzialnym w naszym ciele za wiele funkcji. Służy nam zarówno jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Ta szeroka specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców, zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku do innych części ciała. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie oraz płynnie go zakończyć. To wskazuje dobitnie na ogromne znaczenie funkcjonalne ręki w naszym życiu codziennym. Bardzo ważna jest sprawność rąk w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Wynika z tego, że warto pracować nad czuciem i sprawnością rąk w sytuacji kiedy występują problemy z mową u dzieci.


Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Obejmuje też naukę prawidłowego pisania. Wszystkie proponowane zabawy mają jednak swoją kolejność i nie mogą być wprowadzane w sposób przypadkowy. Należy także pamiętać o tym, że rozwój małej motoryki zawiera się w rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do jego całościowego rozwoju. Oznacza to, że wszystkie działania proponowane w trakcie terapii są odpowiednio dobrane nie tylko do poziomu manualnego dziecka lecz także do poziomu jego funkcjonowania poznawczego.


Praca programem Terapii Ręki odbywa się według określonego schematu. Bardzo ważna jest kolejność wprowadzanych zadań i ćwiczeń.

Niepokojące objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia małej motoryki (warto je skonsultować ze specjalistą przeszkolonym w zakresie Terapii Ręki):

   -  dziecko niechętnie podejmuje czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

   -  dziecko ma problemy z nauką czynności samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),

   -  dziecko ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

   -  dziecko ma problemy z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,

   -  dziecko wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,

   -  szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania,

   -  nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,

   -  dostarcza sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach,

    -  uderza rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

    CELE TERAPII RĘKI:

    - wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk

    - poprawę umiejętności chwytu

    - wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia

    - wzmacnianie koncentracji

    - poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

    - przekraczanie linii środka ciała

    EFEKTY TERAPII : Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy:

    - sprawność ruchową całej kończyny górnej,

    - sprawność manipulacyjną dłoni,

    - umiejętność chwytu,

    - koordynację pomiędzy dłońmi, w efekcie daje nam to dużą niezależność w czynnościach codziennej samoobsługi.


Terapeutki: Agnieszka Niewińska-Lew, Anna Gajda-Cikota.

Terminy terapii: do indywidualnego ustalenia

UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze umówienie

Cena: 70 zł./45 min.

Zapisy: w Biurze Stowarzyszenia