Ułatwienia dostępu

Oferta pomocy psychologicznej skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomoc realizowana jest m.in. w zakresie:

    - lepszego poznania i zrozumienia siebie,
    - trudności w relacjach z innymi ludźmi,
    - przeżywania trudności emocjonalnych,
    - zaburzeń nerwicowych,
    - zaburzeń psychosomatycznych,
    - zaburzenia lękowe
    - zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
    - stanów depresyjnych oraz obniżonego nastroju,
    - trudności wieku dorastania,
    - trudności wychowawczych,
    - i innych.

Psychologowie: Joanna Sierżant-Rekret, Dorota Krzymuska, Anna Pawłowska, Jarema Kostrzewski, Joanna Pusz, Sabina Matkowska.

Terminy terapii:  do indywidualnego ustalenia

UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze umówienie

Cena:

Konsultacja / wstępna diagnoza / terapia indywidualna: 100 zł. / 45 min.

Terapia par / terapia rodzinna: 120 złotych / 45 min.

Zapisy: w Biurze Stowarzyszenia


KONSULTACJA / TERAPIA DLA DZIECI

Konsultacja psychologiczna to najczęściej 2-3 spotkania, w czasie których rodzice mogą zadawać pytania na temat niepokojących zachowań ich konkretnego dziecka, jego tempa i poziomu rozwoju i in.  W czasie spotkania konsultacyjnego może być czasem postawiona wstępna diagnoza dziecka lub rodziny i ustalane są możliwości udzielenia dalszej pomocy rodzinie.  W ramach konsultacji kierujemy również do innych, specjalistycznych  ośrodków, w których dziecko lub rodzice mogą uzyskać najbardziej odpowiednią dla nich pomoc (np. bezpłatną lub medyczną).

Konsultacja psychologiczna dla rodziców zwykle połączona jest z psychoedukacją.  Celem psychoedukacji jest przede wszystkim udzielenie informacji na temat prawidłowości rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka i rodziców.  Tematem konsultacji i psychoedukacji może być każde zachowanie, uczucie czy pojawiający się problem (np.: dlaczego moje dziecko wymyśla sobie przyjaciela?, co robić, kiedy dziecko budzi się w nocy z krzykiem?, dlaczego moje dziecko kłamie/kradnie?, co zrobić, gdy nasze dziecko jest bardzo negatywnie nastawione do wszystkiego, i wiele innych. Bardzo często, szczególnie jeśli zapytanie lub problem dotyczą małego dziecka (do 6 lat), nasza pomoc kończy się na jednym lub paru spotkaniach z rodzicami, podczas których zachęcamy rodziców do przyjrzenia się dziecku i swoim możliwościom radzenia sobie z nieco innej perspektywy.  Zwykle taka pomoc na daną chwilę wystarcza. Nie oznacza to oczywiście, że za parę miesięcy lub lat nie pojawi się nowy problem, który znowu będzie wymagał od rodziców konsultacji z psychologiem (co nie oznacza również, że na pewno tak będzie). Taka jest specyfika pracy z dzieckiem - stale rosnącym i zmieniającym się dzieckiem. Tylko wtedy, gdy wspólnie z rodzicami uznamy, że konieczna jest bardziej wnikliwa diagnoza lub terapia - proponujemy te sposoby interwencji.

W przypadku, gdy wsparcie i psychoedukacja dla rodziców okażą się niewystarczające oraz jeśli diagnoza problemów dziecka wskazuje na konieczność indywidualnej pracy terapeutycznej prowadzimy terapię indywidualną dziecka.


UWAGA! Bezpłatne konsultacje z psychologiem!- informacje w zakładce : Bezpłatny Punkt Konsultacyjny.