Ułatwienia dostępu

Podczas spotkania z logopedą można dowiedzieć się, czy rozwój mowy u dziecka jest prawidłowy i czy wymaga ono ewentualnej terapii. Z wizytą u logopedy nie należy zwlekać, gdyż wada u dziecka może się utrwalić i spowodować, że jej likwidacja będzie wymagała w przyszłości dużo więcej czasu i pracy.

Oto kilka wskazówek, kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy:

   - jeśli 3-latek jeszcze nie mówi - porozumiewacie się za pomocą gestów i sylab, a 4-latek mówi dużo mniej niż jego rówieśnicy z piaskownicy,
   - jeżeli dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Niestety, na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej się zwleka, tym bardziej wada się utrwala,
   - gdy niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy,
   - kiedy dziecko nawykowo mówi przez nos,
   - jeśli po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta),
   - jeśli dziecko nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.

Zanim dziecko pójdzie do szkoły wszystkie wady powinny być już wyeliminowane, żeby spokojnie mogło uczyć się czytać i pisać.


Terapeutki:: Ilona Bukalska, Magdalena Barszcz-Bodziacka, Elżbieta Jakubowicz.

Terminy terapii: do indywidualnego ustalenia

UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze umówienie!

Cena:

Indywidualna - 80 zł./45 min.

Grupowa (dwie osoby) - 140 zł./45 min .

Zapisy: w Biurze Stowarzyszenia


UWAGA! Bezpłatne konsultacje z logopedą!  Szczegóły w zakładce Bezpłatny Punkt Konsultacyjny.