Ułatwienia dostępu

- konsultacje/terapia psychologiczna
- konsultacje/terapia: wspieranie w nauce
- konsultacje/terapia pedagogiczna
- konsultacje/ terapia zaburzeń sensorycznych
- konsultacje/terapia logopedyczna