Ułatwienia dostępu

Projekt „Wszystko zaczyna się w głowie” - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Celem  projektu było wsparcie psychologiczne rodzin z gminy Słubice, w szczególności dzieci i młodzieży. W projekcie uczestniczyło łącznie 45 osób: 22 dzieci oraz 23 rodziców.
Działania projektowe obejmowały konsultacje i terapię psychologiczną. Tematyka działań obejmowała: wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne,komunikacji, radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i in.
Zakres oferowanej pomocy psychologicznej ukierunkowany był na: niepowodzenia i trudności szkolne, trudności wychowawcze, trudności emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, funkcjonowanie w warunkach stresu, funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne, kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia, samopoznanie i rozwój osobisty.
Realizacja: 120 godz.
Budżet: całkowity: 8430,00 , dofinansowanie: 6500,00 , wkład własny: 1930,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret