Ułatwienia dostępu

Projekt: „Niesiemy pomoc” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Celem projektu była pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez realizowanie zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Działania projektowe ubejmowały:
1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Poradnictwa prawne.
3. Teatrzyk profilaktyczny.
4. Warsztaty Trening Zastępowania Agresji.

W projekcie uczestniczyło 48 osób
Budżet: całkowity: 15 750,00 zł, dofinansowanie:15000 zł , wkład własny osobowy: 750,00 zł.,
Koordynator: Monika Dutkiewicz