Ułatwienia dostępu

 Projekt „Odysejowa” alternatywa: uczy, rozwija i bawi - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu było zniwelowanie zagrożenia stosowania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, z różnych środowisk, poprzez kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój. W projekcie brało udział 58 uczestników. Przeprowadzono 120 godzin warsztatów. Ponadto, spośród uczestników projektu, szesnaścioro dzieci zgłosiło chęć udziału w Odysei Umysłu. Stowarzyszenie zarejestrowało członkostwo w Odysei Umysłu i prowadzi zajęcia z tymi dziećmi.
Działania projektowe:
1. Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
2. Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
3. Warsztaty krawieckie.
4. Warsztaty artystyczne.
5. Happening – wystawa.
Podczas realizacji projektu, w trakcie warsztatów artystycznych, krawieckich i konstruktorsko-technicznych, wykonano prace, które można było zaprezentować w czasie wystawy.
W dniu 10.12.2016r. prace uczestników projektu wystawione zostały w siedzibie stowarzyszenia. Zorganizowano happening z poczęstunkiem.
Budżet: całkowity:12800,00 zł. , dofinansowanie: 9000,00 zł, wkład własny osobowy: 3800zł
Koordynator: Stanisław Piórkowski