Ułatwienia dostępu

Projekt „Akademia Komunikacji – warsztaty psychologiczne dla dzieci szkół podstawowych gminy Słubice, rodziców i nauczycieli” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Celem projektu było kształtowanie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji  i umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz wspomaganie rozwoju osobistego i rozwoju sfery emocjonalnej dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Słubice.  Uczestniczyło w nim 102 uczniów gminnych szkół podstawowych gminy Słubice oraz  83 rodziców.
Działania projektowe obejmowały :
1. Warsztaty - Akademia Komunikacji dla dzieci, których zasadniczym celem było poszerzenie wiedzy i przećwiczenie skutecznych metod komunikowania się z otoczeniem. W trakcie warsztatów dzieci uczyły się :
- technik aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy,
- elementów asertywności,
- znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji,
- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
- poznawania wewnętrznych uwarunkowań wpływających na efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem
- elementów mediacji i negocjacji
- poznawania własnych mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji.
Warsztaty prowadzone były według programu autorskiego.
2. Wykłady Akademia Komunikacji dla rodziców. Tematyka związana była z  zakresem komunikacji interpersonalnej oraz budowania relacji ze swoimi dziećmi.


Budżet: całkowity: 5000,00 , dofinansowanie: 2500,00, wkład własny osobowy: 2500,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret