Ułatwienia dostępu

Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Celem  projektu było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice. Uczestniczyło 20 osób w konsultacjach i /lub terapii psychologicznej i pedagogicznej, do 400 osób w wykładach i warsztatach dla rodziców,
Działania projektowe obejmowały:
1. Konsultacje / Terapię psychologiczną:
Tematyka: wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne,komunikacji, radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i in.
2. Konsultacje / Terapię pedagogiczną:
Tematyka: Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji matematycznych.
3. Szkołę dla rodziców
Wykłady specjalistyczne.
Cykl wykładów specjalistycznych dla rodziców zostanie przeprowadzony we wszystkich gminnych instytucjach oświatowych: żłobku, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (12 instytucji) – łącznie 2 godziny wykładowe na instytucję (w zależności od zapotrzebowania)
4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Tematyka: Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
Zagadnienia: Zasady i granice, Przywileje i nagrody, Konsekwencja i konsekwencje, Złość i agresja.
Budżet: całkowity: 21 000,00 zł. , dofinansowanie: 15 000,00 zł., wkład własny osobowy: 6000,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret