Ułatwienia dostępu

Projekt „Mogę coraz więcej II”  - program działań profilaktycznych dla dzieci z gminy Słubice - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Celem projektu było  wspieranie działań wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy, promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej, a także  aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych poprzez udział w terapiach specjalistycznych, co przyczyniło się do zwiększenia ich samodzielności i aktywności życiowej
Działania projektowe obejmowały: terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, terapię ręki, terapię Biofeedback, terapię integracji sensorycznej.

Budżet: całkowity: 14070,00 zł. , dofinansowanie: 8000,00 zł., wkład własny: 6070,00 zł.
Koordynator: Anna Gajda - Cikota