Ułatwienia dostępu

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu było zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego oraz społecznego co przyczyni się do ich integracji ze środowiskiem lokalnym.
Uczestniczyło w nim 38 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu słubickiego, z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Działania projektowe obejmowały rehabilitację w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii i muzykoterapii.
Łącznie zrealizowano: 6576 sesji terapeutycznych
Budżet: całkowity: 462 171,00 zł, dofinansowanie: 415 395,00 zł., wkład własny 46 776,00 zł,
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret