Ułatwienia dostępu

Inicjatywa lokalna „Każdy inny – wszyscy równi” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Zadanie publiczne polegało na realizacji obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu oraz Międzynarodowego Dnia Osób niepełnosprawnych. Głównym celem zadania była edukacja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także poszerzenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Inicjatorom i osobom koordynującym zależało przede wszystkim na likwidacji mentalnych barier społecznych. Staraliśmy się na warsztatach oswajać dzieci z niepełnosprawnością , oraz uczyć w jaki sposób pracować z osobami niepełnosprawnymi.
Działania projektowe obejmowały:
1. Konkurs plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność – KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”
Konkurs kierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice.
2. Warsztaty  integracyjne dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W warsztatach wzięły udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci bez niepełnosprawności.
3. Konferencję „Zrozumieć niepełnosprawność”.
Wykłady, warsztaty i konsultacje specjalistów w dziedzinie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Tematyka obejmowała: praktyczne metody życia i pracy z osobami niepełnosprawnymi (komunikacja alternatywna, metody wspierania terapeutycznego w życiu codziennym itp.).
4.Spotkanie integracyjne oraz Marsz integracyjny.
Spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy – gry i zabawy dla dzieci, wystawa prac konkursowych, poczęstunek. Potem wszyscy chętni przemaszerowali ulicami miasta. Punktem kulminacyjnym tego dnia będzie wspólne wypuszczenie balonów na deptaku przy bibliotece oraz podsumowanie działania.
Budżet: całkowity: 19090,00 zł., dofinansowanie: 9840,00 zł , wkład własny: 9250,00 zł,
Koordynator: Aneta Łakomiak